opapostzegel.punt.nl
Laatste artikelen
Klimaatconferentie
 
 
 
 
 
Geen commentaar
 
 
 
Ze dronken een glas, ze deden een plas en lieten de zaak zoals die was ???
Lees meer...
Godgeklaagd
Hartstichting
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen commentaar!
 
Lees meer...   (1 reactie)

Aanbod

Het aanbod van Opa Postzegel vindt u op de veilingsites Qoop en Delcampe.
Als u die sites niet kent, moet u als verzamelaar er beslist eens gaan rondneuzen. 
De sites zijn  heel gebruiksvriendelijk en, wat zeker belangrijk is, geheel gratis.

De verkopers op deze sites kunnen daardoor dan ook tegen in het algemeen lagere prijzen aanbieden  dan bijv. op Ebay  het geval is.
Bij Qoop heeft Opa de gebruikersnaam Arianne en bij Delcampe Filiopa

Het aanbod van Opa op Qoop bereikt u direct als u op de volgende link klikt: 

Omdat de zoekfunctie bij Qoop helaas nogal wat steken laat vallen en de verwerking van de verkochte kavels voor de verkoper nogal omslachtig is, is Opa Postzegel in november  2009 begonnen zijn aanbod op Qoop af te bouwen om zich vooral te richten op de verkoop via Delcampe. Zijn shop daar bereikt u direct via de volgende link:

http://www.delcampe.be/winkels/filiopa

Lees meer...
Onvervreemdbare Rechten
van de Palestijnen
 
 
 
De politieke inzichten en meningen van Opa Postzegel zijn in de loop der jaren nog al eens gewijzigd. Ooit was het voor hem vanzelfsprekend om op de hand van Israël te zijn. Beelden en berichten over bezetting en behandeling van Palestijnen heeft zijn mening soms drastisch veranderd. Maar soms vraagt hij zich toch af wat hij met een bepaald bericht nu aan moet.
Wat dacht u nu van het volgende nieuwtje?
 
 
 
Lees meer...
Kwaliteitsaanduidingen
 
Soms verbaas ik me over de kwaliteitsaanduidingen die aanbieders van postzegels gebruiken.
Regelmatig zie ik bijv. Michel 722/726 ** en bij de omschrijving wordt dan aangegeven dat de twee ** betekenen: postfris met plakker.
Beste mensen, dit is onzin: een postzegel die een plakker of plakkerresten heeft, is niet postfris. Een zegel met plakker / plakkerresten moet worden aangeduid met ongebruikt.
 
Opa Postzegel / Arianne gebruikt de in de (erkende) postzegelhandel gangbare aanduidingen:
 
** = absoluut postfris
*  = ongebruikt (d.w.z. met een plakker of plakkerrest)
(*) = ongebruikt zonder gom.
 
Voor gestempelde zegels kiest hij de omschrijvingen:
 
gebr. = echt gebruikt, d.w.z. gelopen op een poststuk
gest. = gestempeld met een eerstedagstempel of een welwillendheidsstempel.
 
Als hij er niet zeker van is, dat de zegel echt gelopen heeft, kiest hij voor de omschrijving gest.
 
 
Lees meer...

Verdwijntruc

 

In mijn vorige stukje maakte ik gewag van het verlies van twee poststukken wat ik indirect TNT verweet.
Dat de schuld niet altijd bij De Post behoeft te liggen, heb ik vandaag zelf weer ervaren.

 

Op de mat in de gang lagen een folder van AH, een folder van de Gamma en een brief van de Staatsloterij. Dat die brief van de Staatsloterij mij niet kwam vertellen dat ik een ton had gewonnen maar dat het een schrijven was om mij te verlokken nog meer geld in het water te smijten, was zo wel te zien. Nu houd ik niet van al die reclame en dus graaide ik alles bijeen en wierp het in de papierbak. Toen zag ik dat tegen de achterkant van de Staatsloterij-brief een andere brief van precies hetzelfde formaat zat vastgekleefd. En die brief had ik niet graag gemist!

 
 
 
 
 

Het feit dat TNT tegenwoordig met de normale post ook ongeadresseerde reclamefolders bezorgt, had mij al eens eerder bijna iets waardevols doen wegsmijten en daarom let ik er tegenwoordig wel op. Omdat in dit geval echter beide even grote enveloppen aan elkaar kleefden, was het bijna toch misgegaan.

Conclusie:  kijk de bezorgingen van TNT goed na!

Lees meer...

Grenzeloze Kleinzieligheid

van TNT

 

 

 
Aanvang verkoop 8 juli 2008
 
 
 
 
Als je de de site van de klantenservice van TNT bezoekt, krijg je het volgende te lezen:

TNT Post staat voor hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarom besteden wij veel zorg en aandacht aan onze dienstverlening en aan een goede relatie met onze klanten. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, laat het ons weten. Uw mening geeft ons een waardevolle toevoeging om daar waar nodig onze dienstverlening te verbeteren.

Welnu, vorige maand – februari 2009 - verstuurde ik een brief naar de USA, gefrankeerd met € 0,92 omdat dit volgens mij het juiste tarief was.
Ik krijg dan later een kaart toegestuurd met het verzoek € 1,76 te betalen. Omdat ik niet begreep waarom dit was, heb ik na verscheidene telefoontjes naar TNT-klantenservice gehoord dat het vorig jaar geldende tarief van 92 ct was verhoogd naar 95 ct. en ik daarom een naheffing kreeg, verhoogd met administratiekosten. Nou, u moet mij niet kwalijk nemen dat mij toen enkele woorden uit de mond vielen die ik hier niet kan herhalen.
 
 
In diezelfde week krijg ik van twee relaties NB de mededeling dat ze na 10 dagen nog steeds hun post niet hebben ontvangen!
Je vraagt je dan toch werkelijk af hoe ze het in hun hersens halen om te spreken van "een goede relatie met onze klanten".
 
Uw reactie zie ik gaarne tegemoet.
Lees meer...
 
Papegaaien en Vloeken
 
 
 
 
Rijdend over de A1 passeer ik regelmatig een papegaai in een weiland met de tekst:
 Vloeken is aangeleerd.
Nou, dat geloof ik wel. Maar als ik het nog niet geleerd had, zou ik alsnog een spoedcursus vloeken gaan volgen om mijn verontwaardiging zeer krachtig te onderstrepen als ik bepaalde nieuwsberichten lees.
 
 
 
 
"G....... ", denk ik dan, "hier maakt de rechter weer krom wat recht is."
Bij het volgende bericht denk ik:  "G.....verdeg...., nou moet het niet gekker worden."
 
 
 
 
Dan lees ik het derde bericht:
 
 
 
 
En dan heb ik geen krachtiger termen meer. Ik begrijp waarachtig niet waarom er op de huisarts beknibbeld moet worden als zulke dingen als in de eerdere berichten gemeld in dit land nog mogelijk zijn. Ik vind dat ik dan best even enkele zeer onwelvoeglijke krachttermen mag uiten, mij ingegeven door rechters en politici, maar de grofste heb ik helaas hierboven al gebruikt.
 
 
 
Lees meer...
-Partijtjes-
 

 

Als gebruiker Arianne op Qoop ben ik als leverancier zeer kritisch. Je zou kunnen zeggen:
"Een zegel van Arianne is altijd OK!"
 
Soms echter heb je zoveel materiaal te verkopen dat het ondoenlijk is om elke zegel kritisch te bekijken. Vaak gaat het dan om restanten van partijen en dan ontbreekt het eenvoudig aan tijd om elke zegel apart in de verkoop te doen.
Daarom heb ik op Qoop een 'filiaal' van Arianne in het leven geroepen onder de gebruikersnaam -Partijtjes-.

(Bij Zoeken de streepjes voor en achter Partijtjes niet vergeten!)


De partijtjes bevatten een grote verscheidenheid aan zegels en worden tegen zeer aantrekkelijke prijzen aangeboden.  Voor elk partijtje geldt de garantie:
Niet tevreden = geld terug!
 
Deze garantie geldt dus voor het partijtje in zijn geheel en niet voor een enkele zegel.
Lees meer...
Melkkoeien
 
 
Melkkoe 1
 
Hoewel bepaald geen heilige, geloof ik gerust te mogen zeggen dat ik een zeer gezagsgetrouwe burger van onze samenleving ben. Maar soms schiet mij toch wel eens een stukje wetgeving en gezagshandhaving in het verkeerde keelgat. Ik erger me rot als de dienders 's morgens vroeg op het dan nog rustige plein van ons winkelcentrum een winkelmeisje dat naar haar werk gaat zo nodig een bekeuring moeten geven omdat ze er fietst. Het opgeschoten tuig op scooters en brommers pakken ze echter niet omdat die toch te snel zijn.
 Dit jaar werd ik zelf ook twee keer gegrepen voor een zeer ernstig vergrijp: Van de A1 naar de stad loopt een  een stukje weg aan de rand van de bebouwde kom waar de toegestane maximumsnelheid 50 km bedraagt, maar waar m.i. zonder enig bezwaar 70 km gereden zou kunnen worden. Zo denkt blijkbaar iedereen er over, want er wordt vrijwel altijd door iedereen te hard gereden. Doe je niet mee, dan word je als het ware opgejaagd door het verkeer achter je.
 Natuurlijk een ideale weg voor de gezagshandhavers om daar flink te incasseren. Zo mocht ik nu dus twee maal een bedrag van € 19,00 in de staatskas storten omdat ik wel 4 km te hard had gereden.
 Ja, dan dok je maar gauw om het snel te vergeten, maar je denkt wel: "God, wat een zielig gedoe!"
 
 
 
Melkkoe 2
 
 
Lees meer...
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl