opapostzegel.punt.nl
Kniertje
 
 
Herman Heijermans: Op Hoop van Zegen - Kniertje
NVPH 1049
 
Waarom zag ik nu in gedachten dit zegeltje voor me toen ik onderstaand bericht
las en ik op mijn tong moest bijten om het derde gebod niet te overtreden?
 
 
 
 
Lees meer...

Postzegels en Postzegels   

Wie er een catalogus op na slaat en de prijzen van postfrisse en gebruikte zegels vergelijkt, zal tot de conclusie komen dat postfrisse zegels vrijwel altijd beduidend duurder zijn dan gebruikte. De meeste verzamelaars verzamelen tegenwoordig namelijk postfrisse zegels.

Persoonlijk vind ik dat nogal vreemd, om de doodeenvoudige reden dat voor mij een postzegel pas een postzegel is als hij gediend heeft om er een poststuk mee te frankeren.

Zo'n postfris exemplaar mag dan misschien een fraai plaatje opleveren, maar daar blijft het dan ook bij.

En ja, ik heb ook zo verzameld en het levert fraaie albumbladen op, maar daar is de kous dan ook mee af. Ik kan dan net zo goed ansichtkaarten of foto's van vogels gaan verzamelen.

 

 

Als ik de zegels hierboven vergelijk, vind ik de zegels rechts dus echte postzegels; voor mij ideale exemplaren, want ik kan zien waar en wanneer ze gebruikt zijn: volledige plaatsnaam en datum èn niet met een zogenaamd welwillendheidsstempel, maar echt gelopen.
Zo'n zegel heeft geschiedenis.

En dan de prijs volgens de catalogus: de postfrisse exemplaren zijn ongeveer twee maal zo duur als de gebruikte. Als je probeert via het internet deze zegels te kopen kom je tot de ontdekking dat de postfrisse exemplaren bij tientallen worden aangeboden, maar dat het heel wat moeilijker of vrijwel onmogelijk is gebruikte exemplaren te vinden zoals ik ze graag zie. Kijk, naar zulke zegels moet je zoeken en dan vind ik verzamelen weer een sport! Om dergelijke fraaie exemplaren van Duitsland te vinden is nog vrij gemakkelijk, maar probeer hetzelfde eens met bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Dat wordt echt zoeken! En nog leuker wordt het om zulke briefstukjes of poststukken van Zuid-Afrika te vinden zoals hieronder afgebeeld.

 
 
 
Mensen, ga postzegels verzamelen!

 

Lees meer...
Sparen en Bonussen
 
 
 
Denk er goed aan, mensen, sparen levert je rente op!
 
 
 
Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken...
 
Ben ik nu de enige die moeite heeft om zich bij het lezen van zulk nieuws aan het derde gebod te houden?
Lees meer...
Blokfluit
 
De mogelijkheden een thematische verzameling aan te leggen zijn vrijwel onbeperkt. De meest uiteenlopende onderwerpen lenen zich ertoe. Zo ken  ik iemand die alles verzamelt rond het thema DOOD. Ja, voor mij nu niet het thema waar ik graag mee bezig ben. Ik zou dan liever een verzameling beginnen met als thema MUZIEK.
Maar omdat dat een zeer omvangrijke verzameling zou worden, zou ik me beperken tot MUZIEKINSTRUMENTEN.
 
 
 

 
 
Eén instrument heeft dan wel mijn bijzondere belangstelling: de blokfluit. Voor velen is dat alleen maar een instrument voor kinderen, maar wie wel eens geluisterd heeft naar bijvoorbeeld Hans-Martin Linde, Michaela Petri , Dan Laurin of naar wat oudere opnamen waarop Frans Brüggen de blokfluit bespeelt, moet er wel anders over gaan denken.
 
 

Eén ding is zeker: wie het eenvoudig wil houden en binnen niet al te lange tijd toch iets leuks wil laten horen, kan ik de blokfluit van harte aanbevelen.

Enige tijd geleden kreeg ik tijdens een opruimwoede de oude fluiten weer in handen waar in de vorige eeuw mijn kinderen op speelden. En toen kreeg ik het weer te pakken.

Zelf ben ik eigenlijk in het geheel niet muzikaal, en mijn bekwaamheid op de blokfluit zou je waarschijnlijk moeten beoordelen als: gevorderde beginner. Daarom heeft deze overjarige grootvader sinds enkele weken weer les genomen en eigenlijk zou hij nu iemand van zijn niveau moeten vinden die met hem samen eenvoudige duetten van bijv. Devienne of Delaligne zou willen spelen. Er zou dan door Opa wel flink geoefend moeten worden, maar we kennen het gezegde: Oefening baart kunst! Dus als iemand uit de omgeving van Deventer zich geroepen voelt …..
 

 

opapostzegel@hotmail.com

Lees meer...
Bezopen
 
 
 
"De naam moet op zijn Engels worden uitgesproken."
 
Soms weet ik niet meer of ik moet lachen of huilen als het om onze moerstaal gaat. Allochtonen worden - terecht - aangespoord om toch vooral Nederlands te leren. Maar onze overheid, semi-overheidsinstellingen en vooral bedrijven zijn voortdurend bezig ons het Engels door de strot te duwen.
Ik moet dus voortaan niet meer naar het stadskantoor van de gemeente Deventer, maar naar het frontoffice (of is het misschien de frontoffice?).
Nu moeten we e.e.a. ook nog op zijn Engels uitspreken! En natuurlijk doen we dat, want we willen toch vooral niet voor achterlijk versleten worden.
En dus verstuur ik mijn post per Tie-En-Tie naar België waar vervolgens Biepoost voor de bezorging verantwoordelijk is.
Welnu, ze kunnen me allemaal de k.... kussen (in België de kl.... kussen). Ik blijf heel achterlijk Tee-En-Tee en Beepost zeggen!
 
Lees meer...
Volksvertegenwoordiging
 
Postzegels: je kunt er zo heerlijk bij denken en fantaseren, want ze brengen je overal, dichtbij en ver weg. Je maakt kennis met allerlei landen en landstreken, met de wondere wereld van flora en fauna. Maar je maakt ook reizen naar het nabije en verre verleden. Ze brengen je soms ook op plaatsen waar je liever niet wilt zijn of naar tijden waaraan je niet herinnerd wilt worden. Kortom: ze bieden een overvloed aan overpeinzingen en soms verleiden ze je er ook toe één of meer onwelvoeglijke woorden te uiten.


Neem nu zo'n  Nederlandse zegel die je eraan herinnert dat er ook nog zoiets bestaat als een Tweede Kamer, zijnde de Volksvertegenwoordiging.

Soms, of eigenlijk vaak en steeds vaker, vraag ik me af wat we daar nu eigenlijk aan hebben. Ik heb wel eens het gevoel dat die instelling er alleen maar is om de praatprogramma's op de tv aan voldoende stof te helpen om er dagen, zo niet weken over te kunnen ouweh….. en een 150-tal kamerlieden van een behoorlijk betaalde baan te voorzien.

Blijven we niet eindeloos vergaderen over een of andere prinses die genoeg van haar vent heeft, dan is er wel een andere die probeert de belasting een beetje te omzeilen of een optrekje in Mozambique wil laten bouwen.  En Jan Peter mag weer opdraven.
Ik weet nog steeds niet goed hoe ik JP moet beoordelen. Is het nu een bevlogen politicus die ondanks alle kritiek toch probeert er nog iets fatsoenlijks van te maken of is het een sukkel die maar tegen zich aan laat pissen terwijl hij buiten de politiek ongetwijfeld veel meer kan verdienen?

Vandaag werd het rapport Davidse openbaar gemaakt en je kon van tevoren reeds voorspellen hoe sommige volksvertegenwoordigers weer in alle toonaarden zouden beweren dat de regering hen schandelijk bedrogen had. Het zou natuurlijk weer allemaal ongepast, ongehoord, ongelooflijk en verbijsterend zijn. En natuurlijk, de alles beter-wetende wereldverbeteraarster Femke Halsema opende de rij met de verklaring: Schokkend!

Allemachtig mensen, denk ik dan, je kon toch op je klompen wel aanvoelen dat er in het verleden niet alles werd gezegd, dat de Kamer niet voor de volle 100% werd ingelicht of ingelicht kon worden en dat de verantwoordelijke ministers zich later wel eens gruwelijk belazerd hebben gevoeld.

Maar nee, we zullen hier nog lang van mogen genieten. Alsof er geen crisis en geen stijgende werkeloosheid is en alsof er geen problemen met etnische minderheden, drugsdealers en draaideurcriminelen zijn.

 
Vervolg
 
Twee miljoen aan noodhulp.
Ondertussen gaat de soap over Irak in de Kamer vrolijk verder.
Wat zouden dat rapport en die vergaderingen nu gekost hebben?

 

Lees meer...
Willem van Oranje
 
 
Toen ik vandaag een Belgische zegel met de beeltenis van Willem van Oranje tegenkwam realiseerde ik me weer hoe eng de Nederlandse en Belgische geschiedenis met elkaar verbonden zijn. Want Willem de Zwijger op een Belgische zegel is niet iets wat je direct verwacht.
De hierboven afgebeelde zegel werd uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat 400 jaar eerder de Pacificatie van Gent werd gesloten.
"Nou" dacht ik,  "hoeveel Nederlanders zouden weten wat die Pacificatie van Gent eigenlijk was?"
 Nu zat ik net een bundeltje verzamelde columns van prof. Smalhout te lezen waarin ik de volgende passages tegenkwam:
"De vertegenwoordigers van de computer-discogeneratie voelen zich thans de maatstaf van de samenleving. Ze beschouwen alles van vóór hun geboortejaar als belachelijk, uit de tijd, verouderd, betekenisloos, stom en hinderlijk. Dat moet dus weg.
Ze zijn slachtoffers van onder meer dertig jaar onderwijsverloedering, waaraan geen enkele aandacht aan cultuur meer is besteed."
en
"Tientallen jaren was het onderwijs in geschiedenis op de Nederlandse scholen op criminele wijze verwaarloosd." 
 
"Zou het echt zo erg zijn?" vroeg ik me af en besloot de proef op de som te nemen. Aan een tiental willekeurige voorbijgangers, in leeftijd variërend van 17 tot 50 jaar vroeg ik:
"Weet u wie Willem van Oranje was?"
"Weet u wanneer hij ongeveer leefde?"
"Weet u waar hij is geboren en overleden?"
Het resultaat was veel erger dan ik en waarschijnlijk ook professor Smalhout voor mogelijk hielden.
Het meest positieve antwoord was: De Vader des Vaderlands.
Volgens sommigen was hij de vader van Juliana en voor de meesten leefde hij zo ongeveer tussen 1750 en 1850. Waar hij is geboren wist niemand en één dertiger wist na enige aarzeling te vertellen dat hij in Delft was overleden. Vermoord, dacht hij.
 
Ik plaats daarom nog maar wat afbeeldingen van Willem van Oranje met enkele historische data, maar ik denk dat het te ver voert om uiteen te zetten wat de Pacificatie van Gent inhield.
 
 
 
Geboren 1533 op de Dillenburg in Duitsland
Erfde in 1540 het prinsdom Orange in Frankrijk
Werd daarna opgevoed aan het hof van keizer Karel V (1500-1559)
(Karel V: Keizer van Duitsland, Koning van Spanje en Heer der Nederlanden)
Willem werd na het terugtreden van Karel V in 1555 raadsman van Philips II
Was stadhouder (= plaatsvervanger van de vorst) van Holland, Zeeland en Utrecht
Ging in 1559 in de oppositie tegen Philips II
Werd geleidelijk aan de aanvoerder van de opstand tegen de Koning van Hispanje, die tenslotte uitmondde in wat bekend werd als de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
Werd op 10 juli 1584 te Delft vermoord door Balthasar Gerards.
 
 
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
Klimaatconferentie
 
 
 
 
 
Geen commentaar
 
 
 
Ze dronken een glas, ze deden een plas en lieten de zaak zoals die was ???
Lees meer...
Godgeklaagd
Hartstichting
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen commentaar!
 
Lees meer...   (1 reactie)

Aanbod

Het aanbod van Opa Postzegel vindt u op de veilingsites Qoop en Delcampe.
Als u die sites niet kent, moet u als verzamelaar er beslist eens gaan rondneuzen. 
De sites zijn  heel gebruiksvriendelijk en, wat zeker belangrijk is, geheel gratis.

De verkopers op deze sites kunnen daardoor dan ook tegen in het algemeen lagere prijzen aanbieden  dan bijv. op Ebay  het geval is.
Bij Qoop heeft Opa de gebruikersnaam Arianne en bij Delcampe Filiopa

Het aanbod van Opa op Qoop bereikt u direct als u op de volgende link klikt: 

Omdat de zoekfunctie bij Qoop helaas nogal wat steken laat vallen en de verwerking van de verkochte kavels voor de verkoper nogal omslachtig is, is Opa Postzegel in november  2009 begonnen zijn aanbod op Qoop af te bouwen om zich vooral te richten op de verkoop via Delcampe. Zijn shop daar bereikt u direct via de volgende link:

http://www.delcampe.be/winkels/filiopa

Lees meer...
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl